Zasady postępowania podczas pożaru

 

Pożar

 

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 

 • bezmyśle, bądź umyślne działanie człowieka

 

 • zwarcie i wady instalacji oraz urządzeń elektrycznych, gazowych, kominowych itp.,

 

 • wyładowania atmosferyczne

 

Do najbardziej niebezpiecznych wielkich pożarów, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zycia ludzi i ich mienia należy zaliczyć:

  • pożar obiektów uzyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, kościoły, restauracje, dyskoteki,

  • pożary budynków wysokich,

  • pożary w zwartej zabudowie,

  • pożary obiektów przemysłowych,

  • pożary wielkoobszarowe lasów

    

   Nie dopuść do powstania pożaru !!!

    Skontroluj wszystkie domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości
 • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych
 • zabezpiecz materiały łatwopalne przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem lub gorącym popiołem
 • nie używaj kuchenki elektrycznej bądź gazowej do ogrzewania mieszkania

 

Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej

 • nigdy nie "watuj" korków - automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych !
 • włączając kilka urządzeń do jednego gniazda, przeciążasz instalację elektryczną
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami
 • nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających
 • utrzymuj instalację kominową oraz odgromową w dobrym stanie

 

Przetrzymując w domu pojemnik z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. - przetrzymujesz bombę, której wystarczy tylko zapalnik !!!

 

Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:

 • określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przertenuj z domownikami taką ewakuację. Powinny być ustalone przynajmniej dwie drogi ewakuacji
 • naucz rodzinę jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych

W miarę możliwości:

 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów /pożaru/ i eksploatuj je zgodnie z instrukcją
 • zaopatrz dom, mieszkanie, obejście gospodarskie w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi

 

Zapisz i zapamiętaj numer telefonu do straży pożarnej /998/ oraz naucz dzieci, jak informować przez telefon o pożarze

 

Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połąćzeniaspokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

 • gdzie się pali - dokładny adres
 • co się pali - np. dom, garaż, magazyn..
 • czy zagrożone jest życie ludzkie
 • czy sąsiednie pomieszczenia zagrożone są bezpośrednio pożarem
 • swoje nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni
 • słuchawkę należy odłożyc dopiero po potwierdzenie przez straż pożarną, że przyjęto zgłoszenie /przez chwilę należy pozostać przy aparacie, ponieważ dyspozytor może zadzwonic w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia/

 

 

W razie pożaru

 • jeśli zauważyłeś pożar, to masz obowiązek prawny i moralny powiadomic o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze w sposób nie powodujący paniki
 • bezzwłocznie uzyj prostych sposobó, by ugasić pożar w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnica, woda, koc gaśniczy
 • jeśli ubranie pali się na tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwli zaduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia
 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne

 

Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować

 • wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy
 • gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie /np. okno/ lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem itp.
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione, to zakryj usta i noc gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne, bądź przygotowany - dym drażni oczy

 

Opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

 

Po pożarze

Jeśli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś:

 • upewnić się, czy właściwe służby stwierdziły, że budynek jest bezpieczny
 • uważać na oznaki dymu i gorąca
 • nie włączać instalacji elektrycznej w budynku po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka
 • gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinając dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku - w razie ponownego jego włączenia, wezwać upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą
 • zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku mogą być osłabione

 

Jeśli fachowcy /inspektor budowlany/ stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny i należy go opuścić:

 • konieczność opuszczenia domu zgłoś na policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę
 • zabierz ze sobą dowód torzsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty /okulary, lekarstwa, pieniądze/Webmaster: Strony www '2010