Zasady postępowania podczas zagrożenia oraz w czasie powodzi

 

Powódź

 

Jak postępować podczas zagrożenia powodzią

Woda  jest   jednym   z   najgroźniejszym  żywiołów,   największych   statystycznie   niszczycieli ludzkiego dobytku. Powódź   najczęściej   spodziewana   jest   w   okresie   jesienno-zimowym   oraz   zimowo - wiosennym z powodu długotrwałych, bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.

 

Pamiętaj

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych,
 •  nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości, co najmniej 3 m od wału
 • nie sadź drzew na wałach
 • nie uszkadzaj umocnień
 • nie   stawiaj   budynków,   nie   kop   studni,   sadzawek,   dołów   oraz   rowów   w   odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału

 

 

Przygotuj się do powodzi, zanim ona Ciebie zaskoczy !!!

 

Przed wystąpieniem powodzi

 1. Dowiedz się w Urzędzie Gminy - w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego , czy:
 • nie   mieszkasz   na   terenie   zagrożonym   powodziami,   jeżeli   tak,   to   przy   jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,
 • jakie będą stosowane sposoby alarmowania /syreny, dzwony, komunikaty radiowe lub inny sygnał zwyczajowo przyjęty na terenie gminy/,
 • gdzie   w   razie   powodzi   będzie   zorganizowana   ewakuacja,   kto   ją   będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia
 1. Ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci "stanąć na nogi"
 2. Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt::
  •     latarki, radioodbiornik bateryjny oraz zapasowe baterie;
  •     inne źródła światła /świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki/.
 3. Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym /żywność, woda pitna, środki medyczne, zestaw pierwszej pomocy, odzież na zmianę, koce, śpiwory itp./
 4. Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.
 5. Zapoznaj   rodzinę,   jak   zabezpiecza   się   mieszkanie,   dom,   obejście   przed   powodzią i grabieżą.
 6. Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników

 

W razie zagrożenia powodzią

 • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania
 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny /miejsca
 • Jeżeli Wójt Gminy – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosi ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną
 • Pamiętaj  także  o swoich zwierzętach.  Jeżeli  nie zdążyłeś  ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń, one tez posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom,  tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły
 • W czasie powodzi  odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich,  gdy są
  wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową
 • W miarę możliwości na wyższych piętrach zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy oraz napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych; mogą być zatrute /skażone/.
 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Pamiętaj, że nawet fala o głębokości 15 centymetrów wody może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka
 • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania
 • Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią /np. do układania lub napełniania worków z piaskiem/ - pomagaj !!!
 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu

 

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:

kolor biały - potrzeba ewakuacji

kolor czerwony - potrzeba żywności i wody

kolor niebieski - potrzeba pomocy medycznej

 

Po powodzi

 • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych
 • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu /ciągnika/, czy innego pojazdu.
 • Miej zawsze włączone  radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących
  udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku
  ogólnego
 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi
 • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach
 • Upewnij się, że budynek /mieszkanie/ nie grozi zawaleniem, wchodź ostrożnie do domu /mieszkania/. Sprawdź czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku. Uważaj na poluzowane tynki, sufity
 • Otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek /mieszkanie/. Uruchom ogrzewanie budynku
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi
 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na Twoim terenie
 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt
 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi
 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów
 • Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem
 • Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań
 • Przestrzegaj zasad higieny chroniącym przed zakażeniem
 • Włącz się czynnie nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego sprzętu w likwidację skutków powodzi

 

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń zarówno budynku, jak i wyposażenia.Webmaster: Strony www '2010